Starters

Denkt  u eraan een zelfstandige activiteit, al dan niet onder de vorm van een vennootschap, op te starten, dan heeft u waarschijnlijk ook zeer veel vragen :
 

is mijn project haalbaar? zijn mijn diploma's voldoende? zo neen zijn hiervoor oplossingen? welke instanties moet ik aanspreken? moet ik naar het ziekenfonds? wat gaat me dit allemaal kosten? wat gaat de belastingdruk zijn? welk gaan de sociale bijdragen zijn? welke verzekeringen moet ik aangaan? welke kosten kan ik in aftrek nemen? moet ik wel een BTW-nummer hebben en wat ziijn daarvan de gevolgen?
 

In beginsel dient u enkel een concreet idee te hebben. Tijdens een eerste gesprek brengt u enkel uw diploma's en uw identiteitskaart mee.
 

Tijdens een eerste gesprek doen we samen met u reeds een eerste prognose van de te verwachten omzet en welke kosten welke we in aftrek kunnen nemen. Ook bekijken we reeds wat hiervan de gevolgen zijn op fiscaal en sociaal vlak.


Wij zorgen voor de inschrijving in het KBO, de activatie van je BTW-nummer, je aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, opmaak van een financieel plan bij oprichting van een vennootschap, begeleiding bij de oprichtingsakte van een vennootschap,...